Makina CE Sertifikası 2006/42/AT Makina Güvenliği Mevzuatı
Makina Ce Sertifikası temel amacı , makinaların yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulması sonucunda herhangi bi canlı ve cansız varlığa zarar vermemesi ve insan sağlığını ve güvenliğini riske atmayacak biçimde pazara sunulmasınısağlamak için tasarım, üretim , satış süreçlerinde asgari emniyet gerekliliklerini yerine getirmesi için yönetmelikler kapsamında şartların yerine getirilmesini sağlamaktır.
Üretici kişinin veya firmanın ürünü pazara çıkarmadan önce güvenliğin sağlanması için Ce Belgesi almak için yapması gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlar ;

 • Ürününtemel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirmesini sağlamak ,  
 • Ürünle ilgili Teknik Dosya (ürün hakkındaki tüm bilgileri içerir) hazırlanmasını sağlamak,
 • Ürünle ilgili talimatları (kullanımı, dikkat edilmesi gerekenler, ürün üzerindeki kullanım amaçlı işaretler gibi) hazırlamak,
 • Uygunluk Değerlendirmesi için gerekli işlemleri yapılmasını sağlamak,
 • AT Uygunluk Beyanını ürüne uygun olarak hazırlanmalı Makina Yönetmeliği kapsamında uygunlu durumunda Ce Uygunluk İşaretini ürüne iliştirilir.


Makinaların temel güvenlik gereklerini karşılamaları için yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir;

 • Sağlık ve güvenlik şartlarını belirtmek için risk değerlendirmesi yapılmalı ve burisklerin tehlike yaratmamaları için meydana gelme olasılıklarını tahmin edilmesigerekir.
 • Makinaların kullanım talimatları hazırlanmalı ve yanlış kullanımların sonucunda kitehlikeler riskler belirtilmelidir.
 • Makinaların oluşturabileceği her türlü tehlikelerin belirtilmesi, tanımlaması gerekir.
 • Meydana gelecek tehlikeleri , riskleri ortadan kaldırmak veya bu riskleri azaltmak için güvenlik önlemleri belirtilmeli veya alınmalıdır.
 • Makinaların güvenle kullanılması için talimatlar yazılmalıdır.


Makine Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Kısaca açıklamak gerekirse makinalar Uygunluk Değerlendirmesi yapılması için gönderilir eğer ürün riskli ürün değil ise imalatçı Uygunluk Beyanı ile Ce İşareti yerleştirilir.
Ürün riskli ürün ise Onaylanmış Kuruluş tarafından yönetmelik kapsamında AT Tip İncelemesi yapılır ve uygunluğu durumunda Ce Sertifikası verilir ve Ce İşareti ürüne iliştirilebilir.
Üretici – İmalatçı ürünle ilgili Teknik Dosya hazırlamalıdır. Teknik dosya içerisinde ürünle ilgili tanımlar , tarifler , talimatlar , teknik çizimler , makina kumandalarının kullanımıyla  ilgilitalimatlar , makinaya uygulanan temel güvenlik ve sağlık koşullarının listesi,  varsa risklerin tehlike arz etmemesi için tanımlar gibi makinayla ilgili bilgi ve tanımlar, gereklilikler bulunur.
Bütün sağlık ve güvenlik gereklilikleri mevzuatlar / yönetmelikler kapsamında yerine getiren makina veya makinalara CE Uygunluk Sertifikasıalabilirler ve Ce Belgesi alan tüm ürünlerin üzerine Ce İşareti iliştirme yükümlülüğü üretici firma veya kişinin sorumluluğundadır. Ce İşareti (Ce Etiketi – Ce Sembolü – Ce Markası – Ce Logosu) ürünlerin üzerine, etiketine , ambalajına veya ticari belgesinegörülebilir ve silinemeyecek şekilde iliştirilmesi gerekir.


Makina Ce Sertifikası (Makina Ce Sertifikası) Faydaları

 • Ce Sertifikası ‘na sahip olmayan ürünlerin pazara sunamazsınız.
 • Ce Belgesi olan makina ürünlerinin piyasaya sunulması önleyemezsiniz.
 • Ürünlerinizin ihracatını yapmak istediğinizde Avrupa pazarında Ce Belgesi ürünlerinizin giriş pasaportu niteliğindedir.
 • İthalat ve İhracat faaliyetlerinizde size kolaylık sunar.
 • Firma rekabetini artırmış olursunuz, rakiplerinizden öne geçme şansınız olur.
 • Ürün güvenliğini sağlamış olursunuz Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmiş olursunuz.


Makine Ce Testleri Nelerdir ?

Makine güvenliğiyönetmeliğine göre bir makinenin tehlike analizi , risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Risk Analizinde ergonomiden, elektrik kumanda tertibatına kadarbirçok yönden makinenin risk analizi yapılmaktadır. Aşağıda makina ce testlerinden bazıları verilmiştir.

 • Makine Gürültü Tayini
 • Makine titreşim testleri
 • İzolasyon Testi
 • Yüksek Gerilim Testi
 • Kaçak Akım Testi
 • Toprak Hattı Süreklilik Testi