Kalite Tesadüf Değildir.

Kurumsal alanında firmanızın ve markanızın en üst noktalara gelmesi için çalışıyoruz.

Bizler Kimiz ?

Tecrübe birikim ve başarılı iş tecrübelerinde birleşip oluşturulmuş danışmanlık platformuyuz.

Çalışmalarımız

Kalite yönetim sistemlerinin kurulması, Eğitimler, Ürün bilgilendirme, kontrol edebilirlik aşamasında tüm destekler

Sizlerden Gelen ,

img

Belgelendirme aşamasında dökümansal evrakların hazırlanması ve üretimimizin standartlara uyarlamasında kalite anlayışı ile desteklerinden memnun kaldık. Sistemin bize uygulanmasında başarılı bir çalışma geliştirdik.

Duran Plastik - Üretim Müdürü

Güncel haberler

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Günümüzde sistem kalitesi ve güvenlik, şirketler için oldukça önemli kriterler… Bu yüzden şirketler (kurumlar) bilgi varlıklarını tespit edip, bu varlıklara yönelik tehditler ve bu varlıkların eksik taraflarını değerlendirecek hangi kontrolleri uygulayacaklarını ve hangi-lerini uygulamayacaklarını belirlemelidir.

Veri kaybı, yetkisiz erişimden ve virüslerden korunma, elektronik ticaret, şifreleme ve olası bilgi kayıplarının telafisine kadar iş risklerini, sistem yönetimi gözüyle değerlendiren Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Uluslararası Standart olarak Information Security Management System (ISMS) adı altında ISO 17799:2000 olarak yayınlandı.

Güvenlik yaşayan bir süreç…

Güvenlik sistemi döngüsünde güvenlik denetimi, kurumların yapılarının dinamizmi ve ortam koşullarının değişimi nedeniyle önem kazanır. Denetlenmeyen, güncellenmeyen bir güvenlik sistemi uygulanamaz. Politika, prosedür ve ürünlerin sürekli olarak güncellenmesi gerekir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standardların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle OHSAS 18001 standardına gereksinim duyulmuştur.

OHSAS 18000 Nedir – Neden Önemlidir?

OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standarddır.

OHSAS 18001 her türde iş sektör ve faaliyetleri gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

OHSAS 18001 belgelendirmesi, kuruluşun olağan faaliyetlerinden ve olağanüstü durumlardan kaynaklanan tüm risklerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi amacını gütmektedir. OHSAS 18001 kuruluşların, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uymakta olduğunu kanıtlamak amacıyla sürekli gelişimine odaklanmaktadır.


OHSAS 18001’in Faydaları

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
• Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
• İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
• Potansiyel kaynak veya durumların tespit ve tarif edilerek, kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerinin kontrol altında tutulması
• Müşterilerin güveninin ve sadakatinin sağlanması
• Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresinin ve maliyetinin azaltılması
• İşgücü ve diğer kaynakların korunmasının sağlanması
• Olası kaza ve olaylardan doğabilecek tazminat vb. maliyetlerin azaltılması
• Yasalara uygun, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçilebileceği bir sistem kurulması
• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
• Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesi
• Kazaları minumum seviyeye indirerek üretimde zaman kaybını azaltmak ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak
• Güvenlik kültürünün geliştirilmesi
• Tehlike ve risk yönetim için dinamik ve nitel bir mekanizma sağlanması

ISG sorumluluklarının daha etkin olması ve tüm iş hedefleri ile bütünleşmesi amacı ile yönetimi için çerçeve

Sağlık ve Güvenlik Politikası
İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sağlık ve Güvenlik Politikasının üç bileşeni olması gerektiğini belirtir :

Genel politika yazısı
Organizasyon
Düzenlemeler

Genel Politika yazısı OHSAS 18001 de verilen İş Sağlığı ve Güvenliğinde istenen politikaya eşdeğerdir.

OHSAS 18001 in Faydaları
Yasal uygunluk
Sağlık ve Güvenlik uygulamalarının sahibi
Kalite ve Çevre kalite sistemlerini geliştirmek için nominal bir çaba
S&G eğitimi sağlar
Maliyetleri düşürür
Sürekli iyileşme sağlar
Sorumluluklar en aza iner

TEMEL TANIMLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği ( OH&S ) ( ISG )
İş yerinde çalışanların, geçici çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin veya her hangi birisinin durumunu etkileyen şartlar ve faktörler

OH&S Yönetim Sistemi
Kurumun işi ile ilgili olarak OH&S riskleri ile ilişkili yönetimi başlatan yönetim sistemi Bu kuruluş yapısını, planlanan faaliyetleri, sorumlulukları, pratikleri, prosedürleri, prosesleri ve kuruluşun OH&S politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili kaynakları kapsar

Performans
Kuruluşun ISG politika ve hedefleri temel alınarak, saglık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.

Kaza 
Ölüme, Hastalığa, yaralanmaya ve hasara yol açan istenmeyen olay.

Tehlike
Ölüme, Hastalığa Yaralanma, sağlığın bozulması, eşyaya zarar verme, iş yerine zarar verme şeklinde zarara yol açan potansiyel durum veya kaynak.

Tehlike Belirleme
Tehlikenin bulunduğunu ve özelliklerinin tanımlandığı proses

Olay 
Kazaya sebebiyet veren veya potansiyel olarak kazaya yol açan olay.

(Sağlığı bozmayan, hasar veya her hangi bir kayba sebebiyet vermeyen olay Ramak Kala diye adlandırılır.)

Risk
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi

Güvenlik
Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu

Katlanılabilir Risk 
Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi ISG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

Heinricks Prensibi

Uygunsuzluk

İş standartlarından, pratiklerinden, yasalardan, yönetim sistem performansından oluşan ve doğrudan veya dolaylı olarak yaralanmaya, hastalığa, hasara, iş yerinde hasara yol açan sapma

OHSAS TARİHÇESİ ve İLGİLİ DİĞER STANDARDLAR

1974 : Health & Safety at Work Act
1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3
1987 : ISO 9000 Series
1991 : HS(G) 65 Successful health and safety mgt
1994 : ISO 9000 Revised & BS 5750 became obsolete
1996 : ISO 14001 : 1996 published
1996 : BS 8800 Guide to OH&S management systems
1999 : OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series)
2000 : ISO 9000 :2000 published
2004 : ISO 14001 scheduled for revision?
2008 : ISO 9001: 2000 scheduled for revision?

OHSAS 18001: 1999 un Yapısı
1. Kapsam
2. Referans Yayınlar
3. Terimler ve Tanımlamalar.
4. OH&S Yönetim sistemi elemanları.
4.1 Genel şartlar.
4.2 OH&S Politikası.
4.3 Planlama.
4.4 Uygulama ve İşletme
4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.6 Yönetim Gözden Geçirme

RİSK DEĞERLENDİRME

Risk değerlendirme prosesinde beş ana aşama:
Aşama 1 – Tehlikelere Bak
Aşama 2 – Kimin zarar görebileceğine karar ver
Aşama 3 – Riskleri değerlendir ve mevcut tedbirlerin yeterliliğini daha iyi tedbirlere gerekip gerekmediğini kararlaştır
Aşama 4 – Bulguları kaydet
Aşama 5 – Değerlendirmeyi gözden geçir gerekiyor ise revize et

Risk Değerlendirme Aşağıdakileri içermelidir
Bütün Faaliyetler
Malzemeler
İşyeri
Cihaz
İnsan

Tehlikeleri Belirle

“Zarara yol açma ihtimali olan bir şey”

Dönen Şaft – Dolaşma
Islak Zemin – Kayma
Sigara İçimi – Yangın / Patlama
Kapalı çalışma alanı – Duman zehirlenmesi

Normal ve Anormal Durumları Düşün

Risk altındaki kişileri belirle

Yaşı
Cinsiyeti
Sağlık durumunu
Bekleyen Anneleri Düşün
Aynı Zamanda
Taşeronları, tesisleri paylaşan diğer insanları, ziyaretçileri, acil servisleri, halkı, komşuları ve yolcuları da düşün

Analiz
RISK = İhtimal / Şans x Etki / Şiddet

İhtimal
Bütün faktörleri dikkate alarak, bir tehlikenin zarar verme şansı nedir.

Çok büyük olasılık
Mümkün
Olası
Zor
Mümkün Değil

Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır

Şiddet

Ölümcül / Ölüm
Ana Yaralanma
Üç Gün
Sıyrık
Yaralanmaya yol açmayan kaza / olay

Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır

İhtimal ve Şiddet belirlendikten sonra RİSKi hesaplamamız gerekir.

İhtimal x Şiddet = Risk

Derecelendirme sistemi kullanılarak risk seviyesine göre öncelik sıraları belirlenebilir.

İhmal ettiğimiz risk seviyesi ‘Katlanılabilir’dir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Nedir? Ne işe yarar? Nasıl Kurulur? Nasıl Belgelendirilir?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; kuruluşların faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması için uygulayabilecekleri yönetim sistemidir. Kısaca özetleyecek olursak, kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirirken, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymasının yanı sıra, çevreye de sürekli azaltmayı hedefleyen araçlara sahip olmasıdır. Burada çevre den anlaşılması gereken  hava, su, toprak dır.

Çevre Yönetim sisteminin temel dinamiklerinden bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Çevre amaç ve hedeflerinin belirlenmesi,
 • Çevre Boyutlarının belirlenmesi
 • Çevre etkilerin tanımlanması ve kontrolü için tedbirler

 ISO 14001:2015 standardının temel amacı “çevre etki ve boyutlarının tanımlanması ve kontrolü aracılığıyla çevresel etkilerin azaltılması” dır.

Bir kuruluşta ISO 14001:2015 standardına göre sistem kurmak için genelde uygulanan 2 yöntem vardır. Birinci yöntem bu konuda uzman bir danışman dan danışmanlık hizmeti almak yada ikici yöntem kuruluşun bu konuda uzman bir Çevre yöneticisini sürekli istihdam ederek kendi öz kaynakları ile yönetim sistemi ni kurması ve / veya bir personelini bu konuda yetiştirmek üzere eğitimlere göndermesi, bu şekilde gene kendi öz insan kaynakları ile yönetim sistemi ni kurması şeklinde gelişmektedir

NAVIGA Tetkik ve Belgelendirme kuruluşu olduğu için danışmanlık hizmeti vermemektedir.

Sistemin kurulması ve standardın temel gereksinimlerini karşılayan / karşıladığını düşünen kuruluş; tercih edeceği bir belgelendirme kuruluşuna belgelendirme müracaatını yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ISO 14001:2015 standardına göre dökümante edilmiş bir yönetim sistemini kurmuş ve en az 1 kez tüm standart maddelerini uygulamış, bu uygulamaların kuruluş içi tetkikini gerçekleştirmiş ve üst yönetim tarafından gözden geçirmiş olduğunu kanıtlamış olmasıdır.

Belgelendirme Prosedürü – Belgelendirme İş Akışı

 • Müracat
 • Belgelendirilmek isteyen kuruluş Müracaat Formu nu doldurarak imzalı bir şekilde fax /mail yolu ile müracaat edebilir. Müracaat formuna yazılı bilgilerin doğrulanması için firmanın resmi evrakları müracaat formu ile birlikte Naviga ya gönderilmelidir.          Bu evraklar;
 • Kuruluşun ticaret sicil gazetesi ( kuruluş ve değişiklikler dahil olmak üzere
 • Vergi Levhası
 • İmza sirküleri
 • Faaliyet Belgesi
 • Son aya ait SGK bildirgesi
 • Çevre ile ilgili izin, lisans vb yasal evraklar.

Müracaat formunda çevre boyut ve etkileri ile ilgili bölümü doldurmayı unutmayınız !!!

Yukarıdaki evraklar temsili olarak verilmiş olup kamu kurumlarından, derneklerden ve/veya diğer tüzel kişiliklerden farklı evraklar da istenebilecektir.

Kuruluşunuzun Naviga’ ya tanıtımı için broşür, katalog vb tanıtım materyallerinizi müracaat esnasında göndermeniz belgelendirme kapsamınızın belirlenmesi ve bu konuda tetkikler öncesi karşılıklı mutabakat sağlanması için kolaylaştırıcı olacaktır.

Belgelendirme müracaatınız Naviga Belgelendirme Müdür yardımcısı tarafından gözden geçirilecek ve Operasyon Müdürü’nün kararı ile sizinle iletişime geçilecektir. Bu aşama da üç değişik karar verilebilir;

Müracaatınızın kabul edildiği size iletilir ve teklif aşamasına geçilir.
Müracaatınızın kabulü için sizden ilave bilgi ve dokümanlar istenebilir.
Müracaatınız kabul edilmeyeceği size gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

Müracaatınızın kabul edilmemesinin birden çok sebebi olabilir. Bu sebeplere örnek olarak, Naviganın faaliyet gösterdiği coğrafya nın dışında olabilirsiniz. Naviganın belgelendirilmek istediğiniz kapsam ve lokasyonlarda denetçisi bulunmayabilir ve /veya Naviganın tarafsızlık ve bağımsızlık politikaları gereğince müracaatınız kabul edilmeyebilir.

Müracaatınızın kabul edilmesi ile teklif aşamasına geçilir.

Teklif hazırlanması

Belgelendirme müracaatınızın kabul edilmesi sonucunda müracaat formunda beyan ettiğiniz resmi evraklarınızda doğruladığınız bilgilere göre size belgelendirme teklifi sunulacaktır. Teklif hazırlanırken belgelendirilecek farklı lokasyonlar var ise bu lokasyonların birbirine yakınlığı, çalışan sayısı, kuruluşunuzun faaliyet alanı, risk derecesi gibi Naviga Ücretlendirme talimatında da belirtilen kıstaslara göre fiyatlandırma yapılarak teklif tarafınıza sunulur.

b) Ör: 15 kişi çalışan, tek adreste faaliyet gösteren bir firma için fiyatlandırma yapılırken T01 Denetim Süreleri Belirlenme Talimatına göre Belgelendirme denetimleri ücretleri;
Başvuru için 500 TL
Operasyonel giderler için 300 TL
Günlük denetim için 300 TL ( 15 kişi için 2,5 denetçi / gün )
Toplam : 500 + 300 + 750 = 1550 TL belgelendirme ücreti belirlenecektir.

Gözetim denetimleri için
Belge kullanım için 500 TL
Operasyonel giderler için 300 TL
Günlük denetim için 300 TL ( 15 kişi icin 1,75 denetçi /gün)
Toplam : 500 + 300 + 525 = 1325 TL

Sözleşme
Teklifin kuruluş tarafından onaylanarak Naviga ya ulaştırılması neticesinde sözleşme aşamasına geçilir. Sözleşme teklif referans numarasını içermekle birlikte fiyat içermemektedir. Sözleşme; akreditasyon kuralları ve yasal yükümlükler de dahil olmak üzere taraflar arası karşılıklı görev ve yükümlülükleri içeren beyanlarının olduğu bağlayıcı bir dokümandır.

1.aşama denetimi

Teklif ve sözleşme sonrasında Naviga ve Kuruluş arasında belirlenen takvim ve kuruluş tarafından onaylanan tetkik planı çerçevesinde 1. aşama denetimi gerçekleştirilir. 1. aşama denetiminin amacı kuruluşun 2. aşama ( belgelendirme denetimi)  denetimine hazır olup olmadığının yerinde tespit edilmesidir. Kuruluşun 2. aşama denetimine hazır olup olmadığı ancak standardın tüm maddelerinin en az 1 kez uygulanmış olduğu ve neticesinde en az 1 kez iç tetkik yapıldıktan sonra üst yönetimin gözden geçirmesinin de sağlanmış olması, bunun kanıtlarının varlığı ile mümkündür. Kısacası standardın uygulanma derecesinin olgunluğu analiz edilir ve kuruluşa raporlanır.

Not: 1. aşama denetiminin amacı sadece iç tetkiklerin ve üst yönetimin gözden geçirmesinin sağlanmış olması anlamına gelmez.  Standardın bir bütün olduğu unutulmamalıdır.

1. Aşama denetiminin sonuçlarına göre 2. aşama denetimin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tarihi ancak 1. aşama denetiminde çıkabilecek uygunsuzlukların ortadan kaldırılması ( kapatılması) sonucunda gerçekleşir. Uygunsuzluk tanımları ve uygunsuzluk örnekleri için lütfen 2. aşama denetimine bakınız.

Sadece xxxxxxxx alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarda 1. aşama denetiminin kuruluş sahasında yapılmasına gerek olmayabilir, bu durumda kuruluştan 2. aşama denetimine hazır olup olmadığının tespiti için kanıtlar istenecektir. Bu kanıtlara örnek olarak; El kitabı, İç tetkik, Yönetimin Gözden Geçirme kayıtları gibi örnekler verilebilir, Baş denetçi kayıtlar/ kanıtlar dan kuruşun 2. aşama denetimine hazır olup olmadığı konusunda bir kanıya varamaması halinde 1. aşama denetiminin kuruluşta yapılmasını talep edebilir.

1.Aşama denetimi ve 2. Aşama denetimi arasındaki süre 3 ay geçemez, eğer bu süre aşılırsa 1. Aşama denetimi tekrar edilmek durumundadır.

2.aşama denetimi

2.Aşama ( belgelendirme denetimi) kuruluşun belgelendirilecek adreslerinde (Belgelendirilecek Lokasyonlar) ve eğer gerekiyorsa ( kuruluşun faaliyet alanına bağlı olarak ) projelerinde / şantiyelerinde gerçekleştirilir. Bazen faaliyetler kuruluşların adreslerinde değil projelerinde / şantiyelerinde ancak standarda uygunluğu açısından denetlenebilir. Bu durumlarda faaliyetlerin görülebileceği – denetlenebileceği adreslerde de denetim kapsamındadır.
-Uygunsuzlukların sınıflandırılması, takibi ve  kapatılması
Denetimlerde karşılaşılan uygunsuzluklar belgelendirme kuruluşlarına göre farklı isimlendirilse de içerikleri akreditasyon kuralları gereğince aynıdır.

Kritik Uygunsuzluk = Büyük Uygunsuzluk = Majör Uygunsuzluk; Standardın bir ya da birkaç temel gereksiniminin karşılanmamış olması (Örnek 1)   ve/veya uygunsuzluğun sistemin bütününü etkileyecek düzeyde olması (Örnek 2), Yasal bir zorunluluğun karşılanmaması yada eksik karşılanmış olması (Örnek 3),

Örnek 1 Yasal limitlerin üzerinde emisyon salınımı
Örnek 2 Risk oranı yüksek olan bir tehlike için acil durum planı yapılmamış olması. ( deprem bölgesinde bulunan fabrika için deprem acil durumu hazırlanmamış olması) vb.

Kritik olmayan uygunsuzluk = Küçük Uygunsuzluk = Minör Uygunsuzluk;
Standardın bir ya da birkaç maddesinin yönetim sisteminin bütününü etkilemeyecek şekilde eksik uygulanması
Ör: Yönetim sisteminde kullanılan bir formun tanımlanmamış olması vb.

>>Kritik uygunsuzlukların giderildiğinin doğrulanması 3 ay içerisinde bir “ takip denetimi” ile mümkündür.
>>Kritik olmayan uygunsuzluklar giderildiklerine dair kanıtların 21 işgünü içersinde Başdenetçiye gönderilmesi ile kapatılabilir.

Uygunsuzlukların giderildiğine dair kanıtların doğrulanması neticesinde Başdenetçi denetim raporunu düzenler belgelendirme ofisine gönderir.
-Belgelendirme Kararı ve Sertifikanın düzenlenmesi

Belgelendirme kararı. Başdenetçi raporunda belgelendirmenin yapılması ya da yapılmaması konusunda tavsiye kararını bildirir. Belgelendirme ile ilgili karar ancak Bağımsız Belgelendirme Komitesi tarafından verilebilir. Belgelendirme kararı verilmemesi durumunda bu durum yazılı olarak kuruluşa gerekçeleri ile bildirilir. Bu karara karşı kuruluşun itirazı mümkündür. ( Bkz. şikâyet ve itirazlar )

Belgelendirme kararı verilmesi durumunda kuruluşa sertifika, logo kullanım talimatı, onaylanmış teklif, sözleşme ve baş denetçi tarafından yazılmış ve imzalanmış olan raporların birer kopyaları iletilir.

Belge ve Logo Kullanımı

Belgelendirilmiş kuruluş, Sertifika ve Logo yu sözleşme şartları talimatları çerçevesinde kullanmak zorundadır. Bkz T 003
-Gözetim Denetimleri
İlk yıl gözetim denetiminin zamanı, belgelendirme denetiminin 2. aşamasının son günü itibari ile hesaplanır. ISO IEC 17021 standardının gerektirdiği şekilde ilk gözetim denetimi, belgelendirme denetimin son gününden itibaren 12 ay içinde tamamlanmalıdır. Yani bu süre içerisinde denetim yapılmış ve varsa uygunsuzluklar kapatılmış olmalıdır. 2. gözetim denetimi, belgelendirme denetiminin son gününden itibaren 21 ve 24 aylar arasında yapılabilir. Bkz T 010
-Belgenin Askıya Alınması ve/veya İptal edilmesi
Belgelerin askıya alınması aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:
• Belgeli kuruluşun askıya alma talebinde bulunması,
• Müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
• Müşterinin yönetim sistemini etkin olarak uygulaması konusundan standarda göre devamlı ve ciddi olarak başarısız olması.
Müşterinin belgeyi askıya alma isteği doğrultusunda belgenin askıya alınması kararlaştırılmış ise ;
• Müşteriye yapılacak faaliyetler ile ilgili bilgi verilir.
• İlgili kayıtlar güncellenir ve kuruluşun ismi belgeli kuruluşlar listesinden ve tüm kayıtlardan düşülür.
• Varsa belge ile ilgili tüm taraflara resmi yazı ile bilgi verilir.
• Varsa bekleyen ödemeler talep edilir ve müşteri dosyası arşive kaldırılır.
Belgenin askıya alınma durumunun kaldırılması için askıya alınma sebeplerinin ortadan kalkması gereklidir. Sebepler ne olursa olsun bir belgenin askıda kalma süresi en fazla 3 aydır.  Belgenin askıya alınma durumunun ortadan kalkması için gerektiğinde takip denetimi düzenlenir. Denetim sonucunda baş denetçi raporunu sunar ve askıya alma sebepleri ortadan kalktığında Belgelendirme Komitesinin kararı ile belge geçerli hale getirilir.
Askıya alınan belgeler, askıya alınma sebepleri ortadan kaldırılmaz ise 3 ay sonunda iptal edilir.
Ayrıca aşağıdaki durumlardan birinin tespit edilmesi ile Belgelendirme Komitesi kararınca belge iptal edilir:
– Firmanın iflası veya belge kapsamında faaliyetlere son vermesi
– Askıya alınma süresinin dolması
– Ücretlerin ödenmemesi
– Denetimler sırasında yanlış bilgi verilmesi
– Belgenin yanlış kullanımı
– Belge geçerlilik süresi içinde firmanın yönetim sistemini uygulamaması
– Firmanın tüzel kişiliğinin değişmesi
– Firmanın kendi isteği
– Belge üzerinde oynandığının tespiti
Sertifikanın iptali ile müşteri sertifika ile ilgili herhangi bir reklam faaliyetinde bulunamaz ve sertifika asıllarını belgelendirme kuruluşuna iade eder.

Belgeli firmalar / Belge Sorgulama

Lütfen sorgulamak istediğiniz sertifika numarasını aşağıdaki boşluğa giriniz. Eğer aradığınız sertifikayı bulamıyorsanız ve/veya emin değilseniz lütfen bize e-posta ya da +90 212 482 96 56 nolu telefondan ulaşınız.

Şikayet ve İtirazlar

Şikâyetler

Naviga’nın faaliyetleri ile ilgili her konuda ki memnuniyetsizlik beyanı şikâyet konusu yapılabilir, şikâyetlerin konusu herhangi bir şekilde sınırlandırılmamıştır. Bununla beraber şikâyetin konusu NAVIGA’ nın belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olup olmadığı incelenir ve eğer ilgili olduğu kararı verilirse şikâyet değerlendirme konusu haline gelir.

Şikâyetin konusu belgelenmiş bir firmanın faaliyetlerinden dolayı ise bu durumdan belgelendirilmiş kuruluş 3 iş günü içerisinde yazılı olarak bilgilendirilir. Bildirim tarihinden sonra 1 hafta içerisinde yapılacak faaliyet karara bağlanmalıdır. Herhangi bir karar vermeden önce belgelendirilmiş kuruluşun şikâyetleri ele alma ve değerlendirme etkinliği göz önüne alınacaktır ( özel denetim, ara denetim ). Belgelendirilmiş kuruluş şikâyetlere belirtilen sürede yeterli cevap veremiyor ve/veya ve yönetim sisteminin işlemesi bu konuda etkin bulunmamış ise Belgenin askıya Alınması ve İptali Prosedürü devreye girer.

Alınan tüm şikâyetler FR.36 Şikâyet formunda kayıt altına alınarak yönetim temsilcisine iletilir, belgelendirme müdürü şikayeti gözden geçirir, gerekiyorsa ilgili taraflarla iletişime geçerek yeni bilgilere ulaşır ve şikayetin geçerliliğini onaylar, yapılacak faaliyeti planlar konunun takip edilmesi için bir ofis personeli görevlendirir ve şikâyetçi tarafa ve Genel Müdüre 3 iş günü içerisinde yapılacak faaliyeti yazılı olarak bildirir. Değerlendirme sonucu şikâyet 1 hafta içerisinde ilgili taraflarla çözüme kavuşturulamıyor ise şikâyet ve itiraz komitesi 1 hafta içerisinde toplanır ve karara bağlar.

İtirazlar

İtirazlar ancak Belgelendirme Kuruluşu yönetimi, ofisi veya denetim ekiplerinin almış oldukları kararlar veya yapmış oldukları uygulamaların yanlış olduğunun düşünülmesi durumunda ve bu karardan veya uygulamadan dolayı yapılabilir. Diğer üçüncü tarafların bu konular ile ilgili yapacakları başvurular şikâyet olarak ele alınır ve çözümlenir. İtirazlarla ilgili müşteri kuruluşa bilgi verilmesinde süre 3 gün, itirazın belgelendirme müdürü veya atadığı kişi tarafından çözümünde süre 1 hafta, kurul kararlarının alınması ve müşteri/taraf kuruluşun bilgilendirilmesinde süre gene en geç bir hafta olarak belirlenmiştir.

İtiraz Belgelendirme Kuruluşunun faaliyetlerinin veya kararlarının her hangi birisi ile ilgili veya her hangi bir durumda oluşabilir. İlgili tarafların itiraz haklarının olduğu ve bunun yapılma yöntemi genel olarak Web sitesinde ve özel olarak da yapılan yazışmalarda, sözleşmede açıklanır ve anlaşılmış olduğu teyit edilir.